Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – IV. etapa - 2019
Odesílatel Jan Chalupa
Organizace odesílatele Město Králův Dvůr [IČO: 00509701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2021 18:27:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna či doplnění ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna či doplnění ZD č. 1.pdf (510.33 KB)