Veřejné zakázky města Králův Dvůr

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Králův Dvůr
IČO: 00509701
ID profilu zadavatele ve VVZ: F2019-008614
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Mesto-Kraluv-Dvur_47/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 27.11.2020 10:00
Novostavba bytového domu
podlimitní Hodnocení 21.09.2020 08.10.2020 10:00
Svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr
nadlimitní Hodnocení 16.09.2020 27.10.2020 11:00
Provozování vodohospodářské infrastruktury – splaškové kanalizační sítě a vodovodního přivaděče města Králův Dvůr – Křižatky, Levín
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2020 30.09.2020 10:00
všechny zakázky