Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování vnějších omítek na východní fasádě na zámku v Králově Dvoře – I. ETAPA - opakovaná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 17.07.2023 10:00
Rekonstrukce střešního pláště na budově radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 14.06.2023 10:00
Rekonstrukce bytového domu nám. Míru 221, Králův Dvůr - polohopisné a výškopisné zaměření a stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 05.06.2023 11:00
Výměna a repase oken a dveří v ZŠ Králův Dvůr
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 05.06.2023 11:00
Revitalizace rybníka na parc. č. 53/2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 16.01.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply včetně bezbariérového přístupu do objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2022 09.01.2023 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 05.12.2022 05.12.2022 10:00
Výsadba aleje a keřů v Plzeňské ul. od č.p. 69 po č.p. 76
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2022 19.10.2022 23:59
Zpracování PD na úrovni ÚR a inženýrská činnost na akci ,,Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply" (přístavba nového pavilonu ZŠ v Tyršově ul.)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 12.09.2022 23:59
Zhotovení parkoviště v areálu ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 15.08.2022 11:00
Králův Dvůr – Parkoviště P+R
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 09.08.2022 10:00
Rozšíření stanic sdílených jízdních elektrokol - Králův Dvůr - Tři vršky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2022 24.07.2022 23:59
Oprava chodníků sídliště Nad Stadionem - 3. etapa od č.p. 343 k č.p. 345
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 22.06.2022 11:00
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, budova Plzeňská 89 (po havárii vody)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 22.06.2022 11:00
Zatrubnění ulice Plzeňská – Etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››