Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba bytového domu
podlimitní Hodnocení 21.09.2020 08.10.2020 10:00
Svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2020 27.10.2020 11:00
Provozování vodohospodářské infrastruktury – splaškové kanalizační sítě a vodovodního přivaděče města Králův Dvůr – Křižatky, Levín
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Zajištění provozu sběrného dvora Králův Dvůr
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 27.07.2020 10:00
Králův Dvůr - Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou na komunitní centrum.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 20.04.2020 11:00
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 02.12.2019 09:00
Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 02.12.2019 09:00
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 1: HW + SW
podlimitní Zadáno 17.06.2019 04.07.2019 08:00
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 2: konektivita
podlimitní Zadáno 17.06.2019 03.07.2019 08:00
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr
podlimitní Zadáno 01.04.2019 30.04.2019 08:00
Rekonstrukce lávky přes D5 v Králově Dvoře
podlimitní Zadáno 15.03.2019 24.05.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016