Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - IV. etapa - 2019
nadlimitní Vyhodnoceno 29.07.2022 31.08.2022 10:00
Králův Dvůr – Parkoviště P+R
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 09.08.2022 10:00
Zatrubnění ulice Plzeňská – Etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Restaurování nástěnných maleb v jižním křídle zámku v Králově Dvoře
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Autobusové zastávky Křižatky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Lávka v ul. Nová
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Zhotovení silničních obrub a kanalizačních vpustí ul. Bohumila Hájka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 13.06.2022 11:00
Vybudování parkovacího stání v areálu Domu s pečovatelskou službou Králův Dvůr - Plzeňská č.p. 190, 152
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 16.05.2022 11:00
Přípojky dešťové kanalizace v ul. Plzeňská a Jungmannova
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 02.05.2022 11:00
Stavba tří dětských hřišť
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 02.05.2022 10:00
Rekonstrukce zámecké brány a zámecké zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 02.05.2022 10:00
Výměna 17 ks oken v ZŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 29.04.2022 23:59
Úprava chodníků ve dvou ulicích sídliště Nad Stadionem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 04.04.2022 11:00
Dešťová kanalizace parkoviště DN500
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 01.04.2022 23:59
Vybudování multifunkčního hřiště v Králově Dvoře - městské části Zahořany
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 18.03.2022 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››