Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prostor pro předškolní vzdělávání Preislerovo náměstí č.p. 28, Králův Dvůr
podlimitní Hodnocení kvalifikace 30.10.2023 30.11.2023 10:00
Revitalizace a přístavba ZŠ Králův Dvůr - Počaply
podlimitní Hodnocení kvalifikace 23.10.2023 23.11.2023 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
podlimitní Zadáno 10.10.2023 10.10.2023 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 – 31.12.2024
podlimitní Zadáno 10.10.2023 10.10.2023 10:00
Administrace podání žádosti o dotaci – dětské skupiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2023 15.10.2023 11:00
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu sportovní a kulturní haly v Králově Dvoře
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 11.10.2023 10:00
Dodávka a montáž mobilního regálového systému Begmobil pro nový archiv MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 11.09.2023 11:00
Zpracování architektonické studie novostavby bytového domu v k.ú. Králův Dvůr (pro seniory a mladé rodiny)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 11.09.2023 11:00
Vybudování autobusové zastávky v Králově Dvoře - Počaplech ulice Plzeňská
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 25.08.2023 10:00
Restaurování vnějších omítek na východní fasádě na zámku v Králově Dvoře – I. ETAPA - opakovaná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 17.07.2023 10:00
Rekonstrukce střešního pláště na budově radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 14.06.2023 10:00
Rekonstrukce bytového domu nám. Míru 221, Králův Dvůr - polohopisné a výškopisné zaměření a stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 05.06.2023 11:00
Výměna a repase oken a dveří v ZŠ Králův Dvůr
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 05.06.2023 11:00
Revitalizace rybníka na parc. č. 53/2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 16.01.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply včetně bezbariérového přístupu do objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2022 09.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››