Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – IV. etapa - 2019
Odesílatel Jan Chalupa
Organizace odesílatele Město Králův Dvůr [IČO: 00509701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2021 16:15:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění či změna ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění či změna ZD č. 2.pdf (509.87 KB)