Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – IV. etapa - 2019
Odesílatel Jan Chalupa
Organizace odesílatele Město Králův Dvůr [IČO: 00509701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2021 12:49:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1 - 2


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1 - 2.pdf (582.53 KB)