Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Králův Dvůr - Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou na komunitní centrum.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavbu občanského vybavení plnící funkcí domu s pečovatelskou službou /DPS/. Po provedení navržených stavebních úprav bude v 1. NP zřízeno komunitní centrum včetně potřebného zázemí. V tomto komunitním centru bude probíhat konzultační činnost, dále pořádání různých společenských akcí /např. setkávání seniorů, přednášky, prezentace činnosti místních spolků, činnost kreativní dílny atp./. U zbylé části bude využití stavby jako domu s pečovatelskou službou zachováno.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://kraluvdvur.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Uzavřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.04.2020 11:00
Datum zahájení: 01.04.2020 18:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: