Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění provozu sběrného dvora Králův Dvůr
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní provoz Sběrného dvora Králův Dvůr, dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to včetně zajištění kompletního vybavení (velkokapacitní kontejnery, nakladače, nádoby na požadovaný druh odpadu), servisu, prohlídek a revizí veškerého zařízení sběrného dvora, dále včetně nákladů na dodávky elektřiny a vody pro provoz sběrného dvora. Součástí provozu sběrného dvora je i zajištění likvidace odpadů přijatých do sběrného dvora a ostrahy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://kraluvdvur.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.07.2020 10:00
Datum zahájení: 22.06.2020 14:00