Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – IV. etapa - 2019
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Levín u Berouna a v k.ú. Králův Dvůr. V průběhu realizace regenerace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, vybudování mlatových cest a založení trávníků, květnaté louky a trvalkových záhonů v zastaveném území města. V rámci mobiliáře budou pořízeny lavičky a odpadkové koše.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://kraluvdvur.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.07.2021 10:00
Datum zahájení: 18.05.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: