Veřejná zakázka: Provozování vodohospodářské infrastruktury – splaškové kanalizační sítě a vodovodního přivaděče města Králův Dvůr – Křižatky, Levín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17
Systémové číslo: P20V00000004
Datum zahájení: 28.08.2020
Nabídku podat do: 30.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozování vodohospodářské infrastruktury – splaškové kanalizační sítě a vodovodního přivaděče města Králův Dvůr – Křižatky, Levín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování vodovodního přivaděče a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Králův Dvůr (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem vodovodního přivaděče a kanalizace ve vlastnictví města Králův Dvůr ustanovení ZoVaK.
Za nájem vodovodního přivaděče a kanalizace bude koncesionář hradit zadavateli nájemné v souladu s § 2332 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za zajištění provozování vodovodního přivaděče a kanalizace postoupí zadavatel vítěznému účastníkovi své právo vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na předpis a výběr stočného od odběratelů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 240 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Králův Dvůr
 • IČO: 00509701
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 139
  26701 Králův Dvůr
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2019-008614

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Míru 139
26701 Králův Dvůr

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy